ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ve VERİLECEK HİZMETE DAİRSÖZLEŞME

MADDE 1 - TARAFLAR

a) İş bu üyelik ve hizmet sözleşmesinde bir tarafta hayatinidegistir.com internet sitesinin faaliyetlerini yürütenve sahibi olan; 1733 sk. No:31/A Karşıyaka adresinde bulunan ASFALYA Sanat Organizasyon San. Ve Tic. Ltd.Şti kısaca (ASFALYA), “Hayatını Değiştir” internet sitesindeki içeriği kullanmak üzere üye olan gerçek veya tüzel kişiler "DANIŞAN" ya da “ÜYE”, Danışan ya da ÜYE lerın yardıma ihtiyaç duyduğu alanlardaki uzman, klinik psikolog veya diyetisyenler de "DANIŞMAN" olarak anılacaktır.

b) Bir yanda ASFALYA ile diğer yanda işbu sözleşmeyi sanal ortamda okuyup onay veren ve hayatinidegistir.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı "Üye" ya da “Danışan” ile aralarında, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde anlaşmaya varılarak mutabık kalınmıştır.

MADDE 2-SÖZLEŞME TANIMLARI

2.1. SİTE: hayatinidegistir.com tarafından belirlenen çerçeve içersinde çeşitli ürün, mal ve hizmetlerin satışıyla birlikte ayrıca Üyenin ASFALYA ‘dan satın almış olduğu Eğitim ve Danışmanlık hizmetinden yararlanma şartlarının ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

2.2. ÜYELİK:Üyelik, hayatinidegistir.com internet sitesinin danışmanlık sisteminin ilgili bölümünden ve kişiye özel web sayfasından (gelişerek zayıflama) yararlanmak isteyen kişi tarafından, üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin ve üyelik kabul evraklarının sisteme yüklenmesi suretiyle kayıt işleminin yapılması ve ASFALYA tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır.

Danışan : hayatinidegistir.com internet sitesinin uygulamasında, profil bilgilerini doldurmuş, işbu Sözleşmeyi kabul ederek hayatinidegistir.com internet sitesinin hizmetlerinden faydalanma isteğini beyan etmiş kişileri ifade eder.

Danışman : hayatinidegistir.com internet sitesinin uygulamasında Danışmanlara özel profil bilgilerini doldurmuş, işbu Sözleşmeyi kabul etmiş, hayatinidegistir.com internet sitesinin internet sitesinde hizmet vermek istediğini beyan etmiş kişileri ifade eder.

Danışmanlık Hizmeti : hayatinidegistir.com internet sitesinin internet sitesi üzerinden Danışmanla Danışanı bir araya getirmek suretiyle sunulacak olan online psikolojik danışmanlık, yaşam koçluğu ve diyetisyenlik hizmetlerini ifade eder.

Üye : Danışan ve Danışmanlar dahil olmak üzere hayatinidegistir.com internet sitesinden ürün /mal/hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen işbu sözleşmeyi ve mesafeli satış sözleşmesini kabul ederek seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak hayatinidegistir.com internet sitesine üyeliği kabul edilen ve hayatinidegistir.com internet sitesinden faydalanan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" yeri geldiğinde “DANIŞAN” olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireylerin gerçek kimlik bilgileri ile SİTE 'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisinin SİTE 'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilirler. "üye ya da danışan adı" üyeye özeldir ve aynı " ÜYE yada DANIŞAN adı" iki farklı ÜYE'ye verilmez.

2.3. KULLANICI : hayatinidegistir.com,web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

2.4. ONAYLAMA İŞLEMİ : ÜYE tarafından, üyelik formunda hayatinidegistir.com sitesinden mesaj göndermesi ile KULLANICI'nın üyeliğini aktif hale getirilebilmesi için yapılması gereken işlemdir.

2.5. LİNK : SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE'ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

2.6. İÇERİK: SİTE'de ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

2.7. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle hayatinidegistir.com internet sitesi arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

Sitede yer alan ve üye tarafından onaylanarak kabul edilen mesafeli satış sözleşmesinin ayrılmaz parçasıdır.

2.8. KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgilerdir.

MADDE 3 - KONU

Üyelik sözleşmesinin konusu ASFALYA Sanat Organizasyon San. Ve Tic. Ltd.Şti nın sahip olduğu internet sitesi hayatinidegistir.com ‘dan üyenin faydalanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerininbelirlenmesidir

Üyelik Sözleşmesinin kapsamı, işbu sözleşme ile hizmetlerimiz içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve diğer hizmetlere ilişkin, ASFALYA tarafından yapılmış olarak sunulan eğitim ve uygulama esaslarını içermektedir.İşbu Sözleşme kapsamında Danışmanlık Hizmeti sunan ASFALYA in amacı bir Danışman tarafından görüntülü, sesli ve yazılı iletişim kanalları ile Danışana ihtiyaç duyulan destekleyici Danışmanlık Hizmetini sağlamaktır. ASFALYA Danışanla ve Danışmanla iletişime geçerek danışmanlık hizmeti alabilecekleri bir platform sağlayarak aracılık hizmeti sunmak niyetindedir. Üye, Üyelik Sözleşmesinin hükümlerini kabul etmekle, hizmetler içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve diğer hizmetlere ilişkin ASFALYA tarafından açıklanan her türlü öneri ve sunumları da kabul etmiş olmaktadır. Üye, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Üyelik hizmet alımı nedeniyle yapılıyorsa,üyelik, ASFALYA danışmanlık sisteminin ilgili bölümünden ve kişiye özel web sayfasından (gelişerek zayıflama) yararlanmak isteyen kişi tarafından, üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin ve üyelik kabul evraklarının sisteme yüklenmesi suretiyle kayıt işleminin yapılması ve ASFALYA tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır.Üyeliğini başlatmış olan her Danışan işbu Sözleşmede yer alan hüküm ve şartları kabul etmiş sayılır

MADDE 4 – ASFALYA TARAFINDAN SUNULACAK HİZMETLER VE ÖN BİLGİLENDİRME

4.1 ASFALYA, işbu sözleşmeyi onaylayan Üye'ye İnternet Sitesi üzerinden aşağıdaki hizmetleri sunacaktır:

ASFALYA 'nın faaliyetleri ile ilgili bilgi ve içerik paylaşımı,

ASFALYA 'nın eğitim programları ile ilgili güncel bilgiler, " hayatinidegistir.com " internet sitesi uygulamalarıyla ilgili haberler, seminer, etkinlik takvimleri ve içerikleri, kitaplar ve satışa sunulan tüm ürünler ile ilgili bilgiler,

-Üyenin bildrimiş olduğu e-posta adresine e-bülten yollama,

Üye'nin İnternet Sitesi üzerinden satışa sunulan tüm ürünleri satın alabilmesi.

ASFALYA, site üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikler, sitede yayınlanmasıyla birlikte yürürlüğe koyul muş kabul edilir.

-Site bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların ASFALYA tarafından belirlenecek ve sitenin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. ASFALYA, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapılacak değişiklikler sitede yayınlanmasıyla birlikte yürürlüğe konulmuş kabul edilir.

4.2. Ön Bilgilendirme :" hayatinidegistir.com " internet sitesindeki tüm içerikler üzerinde tasarruf ve telif hakları Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde tarafımıza aittir. " hayatinidegistir.com " internet sitesinden her ne suretle olursa olsun yararlanan tüm ziyaretçiler, " hayatinidegistir.com " internet sitesinin telif kuralları ve yararlanma koşullarını kabul ettiklerini ve bunlara aykırı davranışlarının hukuki ve cezai sorumlulukların gerektireceğini anladıklarını kabul ve beyan ederler.

" ASFALYA " sunmuş olduğu Danışmanlık Hizmeti ile zaman, mekan ve ekonomik olarak yüz yüze Danışmanlık Hizmeti alma imkanı olmayanlar veya almak istemeyenler için bu alanda online olarak bir Danışmandan faydalanmasına imkan sağlar. " hayatinidegistir.com " internet sitesi uygulaması üzerinden verilen Danışmanlık Hizmeti kapsamında önemle belirtmek gerekir ki bu Hizmet hiçbir zaman yüz yüze psikolojik ve diyetisyen danışmanlığının ve terapinin yerini tutmaz.

Online psikolojik danışmanlık ve diyetisyenlik hizmeti doğrudan ya da dolaylı hastalıklar ile ilgili teşhis ve tedavi amacı içermemekte olup tıbbi bir tedavi hizmeti değildir. İlaç tedavisine başlama veya ilaç tedavisini bırakma gibi uygulamalar yapılmaz. " hayatinidegistir.com " internet sitesi ya da Danışman/Danışmanlar medikal tedavi yapmaz ve medikal tedavi tavsiyesi vermez.

Danışan daha önce geçirmiş olduğunuz hastalıklar ve kullanmış olduğunuz ilaçlar konusunda Danışmanı eksiksiz olarak bilgilendirmekle yükümlüdür. Unutulmamalıdır ki bu yükümlülüğün ihmal edilmesi, psikolojik danışmanlık veya diyetisyenlik hizmeti veren Danışmanın yanlış bilgilendirmede bulunma ve hata yapma riskini artıracaktır. Her halükarda " ASFALYA " ya da " hayatinidegistir.com " internet sitesi Danışanın bu yükümlülüğünü ihmal etmesi nedeniyle doğacak zararlardan sorumlu tutulamaz.

Bireyin yasal olarak reşit olmaması durumunda ağır ruhsal bozukluklarda, psikoterapi gerektiren durumlarda, ilaç tedavisini gerektiren psikiyatrik sorunlarda, kişinin intihar riski taşınması durumlarında ve mevzuat açısından suç unsuru içeren durumlarda danışmanlık hizmeti verilmez. Danışmanlık Hizmeti almak isteyenler yukarıda sayılan durumların içinde olmadıklarını, online Danışmanlık hizmetinin sınırlarının farkında olduklarını kabul etmiş sayılırlar. Danışanın yaşı gibi önemli hususlarda Danışmanı yanılttığı durumlarda doğabilecek herhangi bir sorundan Danışman veya " hayatinidegistir.com " internet sitesi sorumlu değildir.

Eğer intiharı düşünüyorsanız; kendinize ya da diğer insanlara zararı dokunabilecek eylemler aklınızdan geçiyorsa; başka herhangi birinin herhangi bir tehlike içinde olduğunu hissediyorsanız; tıbbi açıdan acil bir durumunuz varsa, hiç vakit kaybetmeden acil servisini arayınız ve durumu ilgili yetkililere bildiriniz.

Danışmanlık Hizmeti seansları Danışanın tercihine göre yazılı (mesajlaşma seklinde), sesli (telefonla konuşarak) ya da görüntülü (video seans) olarak ve üyenin kendine ait sayfasındaki yazdıklarının değerlendirilmesi şeklinde olmak üzere 4 şekilde gerçekleşebilir.

"" hayatinidegistir.com " internet sitesi üye seçiminde tek taraflı inisiyatife sahiptir. Siteye dilediği kişileri üye yapmak, dilediklerini üye olarak kabul etmemek veya üyelikten çıkarmak ya da üyelerinin dilediğine dilediği web uygulaması olanaklarından faydalanma hakkı verme hakkını saklı tutmaktadır. Danışan da dilediği zaman görüştüğü Danışmanı değiştirebileceği gibi dilediği zaman sistemden ayrılma hakkına da sahiptir. " hayatinidegistir.com " internet sitesindeki her türlü içeriği, uygulama içi hizmetlerini, herhangi bir bildirime gerek duymaksızın, istediği zaman, değiştirme veya silme haklarını saklı tutar.

" hayatinidegistir.com " internet sitesi içinde yayınlanan Danışmanlara ait kişisel bilgiler (özgeçmiş, unvan, adres, telefon vs. ) kural olarak üye Danışmanlar tarafından girilmiş olup bu bilgilerinin ilgili kişi tarafından hatalı girilmiş ya da güncelliğini yitirmiş olması mümkündür. " hayatinidegistir.com " internet sitesinde yayınlanan Danışman bilgilerinin doğruluğu ya da güncelliğini garanti etmez. Hatalı olan bilgiler tarafımıza bildirildiğinde gerekli güncelleme ve düzeltmeler hızla yapılacaktır.

" hayatinidegistir.com " internet sitesinde hizmet veren Danışmanların vermiş olabilecekleri; bilgi, tedavi tavsiyeleri, ya da önermiş olabilecekleri kurum, ürün ve diğer Danışmanlar hiçbir koşul altında " hayatinidegistir.com " internet sitesi tarafından tavsiye edilmiş, yönlendirilmiş, önerilmiş ve onaylanmış olarak kabul edilemez. Bu sebeple " hayatinidegistir.com " internet sitesi ve ASFALYA Sanat Organizasyon San. Ve Tic. Ltd.Şti Danışanın yukarıda belirtilen ve Danışmanlar tarafından sağlanan bilgi ya da tavsiyeleri doğrultusunda oluşacak zarar ve kayıplardan hiçbir koşul altında sorumlu olmayacaktır.

Siteye Danışan ve Danışman tarafından eklenen her türlü bilgi, doküman, hizmet, yazı, ifade, dosya, görüntü vs. kaynaklara ait yasal sorumluluk Danışan ve Danışmanlara aittir. Kişi anonim ya da görünür biçimde yaptığı her paylaşımdan kendisi sorumludur. Bu konuda " hayatinidegistir.com " internet sitesi uygulaması ve ASFALYA Sanat Organizasyon San. Ve Tic. Ltd.Şti hiçbir sorumluluk altında değildir. Danışanlar ve Danışmanlar tarafından suç teşkil edecek, yasalara aykırı ve " hayatinidegistir.com " internet sitesinin amacına aykırı bilgi yayınlanamaz ve iletilemez.

" hayatinidegistir.com " internet sitesinde yer alan Danışmanlık ücretleri bir sonraki duyuruya kadar geçerlidir ve herhangi bir zamanda güncellenebilir. " hayatinidegistir.com " internet sitesi uygulamasında satışa sunulan hizmetlerin fiyat ve özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde " hayatinidegistir.com " internet sitesi Üye’leri bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde hizmet sunabilir veya siparişi iptal edebilir.

Online yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

MADDE 5 -TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Danışan ya da üye olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak, kısıtlı olmamak, daha önce herhangi bir sebeple üyelikten uzaklaştırılmamış olmak, kullanıcı adı seçiminde genel ahlak kurallarına uymak ve telif hakkı, marka veya ticari unvanları ihlal eden bir duruma sebebiyet vermemek gerekmektedir.

" hayatinidegistir.com " internet sitesi üzerinden Danışmanlık Hizmeti alınırken girilmesi gerekli ad, soyad, telefon ve benzeri bilgiler tam ve eksiksiz girilmelidir. Üye olurken verilen bu bilgilerin eksik veya hatalı olması nedeniyle meydana gelecek aksaklıklardan "hayatinidegistir.com " internet sitesi sorumlu değildir. Bu bilgilerin eksikliği ve/veya doğruluğundan emin olunamadığı durumlarda " hayatinidegistir.com " internet sitesi Danışanın hizmetini sonlandırma hakkına sahiptir. " hayatinidegistir.com " internet sitesi ile iletişimde bulunmak için sağlanan iletişim kanallarının güvenliğini sağlamak Danışanın sorumluluğundadır.

Danışanya da Üye, " hayatinidegistir.com " internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde " hayatinidegistir.com " internet sitesi 'nin ve ASFALYA Sanat Organizasyon San. Ve Tic. Ltd.Şti nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Danışan ya da Üye, " hayatinidegistir.com " internet sitesi tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Danışmanlık Hizmeti kişiseldir. Sitede yer alan kullanım paketlerinin ücreti tek Danışanın kullanımını kapsamaktadır ve kullanım hakkı üçüncü şahıs ve kurumlara devredilemez. Kişinin bilgi ve talebi dışında eşi, kardeşi, aile üyelerinden herhangi biri veya başkası tarafından Danışmanlık Hizmet alımı veya üyeliği gerçekleştirilemez. Bir gerçek kişinin veya kurumun " hayatinidegistir.com " internet sitesinde sadece tek bir hesabı olabilir.Danışan üye hesaplarının üye ismi ve üye şifresi gibi giriş bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşamaz, hesaplarına üçüncü kişilerin girmesine izin veremez. Üye bilgilerinin üyenin ihmali dolayısıyla yetkisiz kişilerce okunmasında veya değiştirilmesinden dolayı gelebilecek zararlardan " hayatinidegistir.com " sorumlu değildir. Tüm üyelik işlemleri ile üye bilgilerinin güncellenmesi gibi üye hesabındaki tüm işlemler sadece üye tarafından yapılabilir. Hesabınız üzerinden gerçekleşen tüm aktiviteler, şifre ve kullanıcı adınızı paylaştığınız üçüncü şahıslarınki de dâhil olmak üzere Danışanın sorumluluğundadır. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından " hayatinidegistir.com " internet sitesi 'ne veya ASFALYA Sanat Organizasyon San. Ve Tic. Ltd.Şti ne karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, " hayatinidegistir.com " internet sitesi 'nin ve ASFALYA Sanat Organizasyon San. Ve Tic. Ltd.Şti nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.Mükerrer açılan hesaplar, uyarı yapılmaksızın " hayatinidegistir.com " internet sitesi tarafından kapatılır.

5.3. Üye hayatinidegistir.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

5.4. Üye, hayatinidegistir.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, ırkçı, ayrımcı, başkalarının dini, siyasi, felsefi görüşlerini tahkir edici, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

5.5. hayatinidegistir.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin hayatinidegistir.com internet sitesi ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. hayatinidegistir.com internet sitesi 'nin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.6. hayatinidegistir.com internet sitesi 'nin üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye, hayatinidegistir.com internet sitesi 'nin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden " hayatinidegistir.com " internet sitesi ve ASFALYA Sanat Organizasyon San. Ve Tic. Ltd.Şti nden tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

5.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

5.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, " hayatinidegistir.com " internet sitesi ve ASFALYA Sanat Organizasyon San. Ve Tic. Ltd.Şti ni bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, " hayatinidegistir.com " internet sitesi ve/veya ASFALYA Sanat Organizasyon San. Ve Tic. Ltd.Şti 'nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

5.9. " hayatinidegistir.com " internet sitesi 'nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde ve/veya herhangi bir gerekçe göstermeksizin üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu yetkisini önceden kabul eder. Bu durumda, " hayatinidegistir.com " internet sitesi ve/veya ASFALYA Sanat Organizasyon San. Ve Tic. Ltd.Şti 'nın hiçbir sorumluluğu yoktur.

5.10. " hayatinidegistir.com " internet sitesinin yazılım ve tasarımı ile ilgili tüm telif hakları ASFALYA Sanat Organizasyon San. Ve Tic. Ltd.Şti ne ait olup bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmaktadır. Üye, website'yi ziyaret etmek ve kullanmakla, ASFALYA Sanat Organizasyon San. Ve Tic. Ltd.Şti 'nin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi, website'de yer alan içerik ve resimleri, görsel ve işitsel imgeleri, veri tabanlarını, ürün, tasarım, marka, patent, logo, ve benzeri her türlü bilgi, içerik, belge ve görsellerikopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, yayınlamayacağını, değiştirmeyeceğini, başka bir lisana çevirmeyeceğini, saklamayacağını veya herhangi bir işleme tabi tutmayacağını, işlemeyeceğini, bozmayacağını veya herhangi bir şekildekullanmayacağını, doğrudan veya dolaylı olarak Haksız Rekabet konusu yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

5.11. ASFALYA Sanat Organizasyon San. Ve Tic. Ltd.Şti tarafından " hayatinidegistir.com " internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

5.12. ASFALYA Sanat Organizasyon San. Ve Tic. Ltd.Şti, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya ASFALYA Sanat Organizasyon San. Ve Tic. Ltd.Şti tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) ASFALYA Sanat Organizasyon San. Ve Tic. Ltd.Şti ve " hayatinidegistir.com " web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

5.13. " hayatinidegistir.com " web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye " hayatinidegistir.com " web sitesi' ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

5.14. " hayatinidegistir.com ", web sitesi, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya " hayatinidegistir.com " web sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

5.15. " hayatinidegistir.com ", üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

5.16. Taraflar, " hayatinidegistir.com " ve ASFALYA Sanat Organizasyon San. Ve Tic. Ltd.Şti ne ait tüm bilgisayar ve şirket defter ve kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK 193.md kapsamında delil olarak dikkate alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

5.17. " hayatinidegistir.com " web sitesi iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

5.18. Yetkisiz kişilerin üyenin bilgilerine erişimi ve kötüye kullanımı halinde " hayatinidegistir.com " web sitesi 'nin ve/veya ASFALYA Sanat Organizasyon San. Ve Tic. Ltd.Şti herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.19. " hayatinidegistir.com " web sitesi, site hizmetlerinde meydana gelecek teknik arızalar nedeniyle Üye'nin uğrayacağı zarardan sorumlu değildir. " hayatinidegistir.com " web sitesi, servislerinin her zaman ve her şart altında zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların her zaman doğru ve güvenilir olacağını, servis kalitesinin herkesin beklentilerine cevap vereceğini taahhüt etmez.

5.20. " hayatinidegistir.com " web sitesi, kendi sitesi üstünden yapılan ve zarar doğurabilecek her türlü haberleşmeyi, yayını, bilgi aktarımını istediği zaman kesme hakkını ve gereken koşullar oluştuğu takdirde üye mesajlarını silme, üyeyi servislerden menetme ve üyeliğine son verme hakkını saklı tutar

5.21- Üyelik, " hayatinidegistir.com " web sitesi danışmanlık sisteminin ilgili bölümünden ve kişiye özel web sayfasından (gelişerek zayıflama) yararlanmak isteyen kişi tarafından, üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin ve üyelik kabul evraklarının sisteme yüklenmesi suretiyle kayıt işleminin yapılması ve " hayatinidegistir.com " web sitesi tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır.

5.22- Üyelik Sözleşmesini sanal ortamda onaylayarak kişi " hayatinidegistir.com " web sitesi üzerinden verilen eğitim, danışmanlık hizmeti uygulamaları ve kurumumuz tarafından oluşturularak özel uygulanan “Gelişerek Değişim Eğitimleri” ve program içerikleri, üye tarafından kişisel menfaat veya ticari amaçla kullanılamaz. Kişisel yönlendirmeler, görsel materyaller, evraklar, kurumumuza bağlı özel destek ürünleri hakkında kişisel menfaat sağlamak amaçlı kesinlikle üçüncü kişiler ve kurumlara bilgi aktarımı, tavsiyesi, yönlendirmesi, danışmanlık, pazarlama, ticari amaçla kullanılması gibi uygulamalarda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiş olur. Benzer şekilde " hayatinidegistir.com " web sitesi, bu sözleşme ile hizmet alan üyelerinin genel bilgilerini, fotoğraflarını, sağlık durumlarına özel bilgilerini, üyelerin süreç içinde danışmanları ile olan paylaşımlarının gizliliğini garanti altına alır. Ayrıca bu bilgileri kesinlikle üçüncü kişiler ve kurumlarla paylaşmayacağını ve bu bilgileri kişinin yazılı onayı olmaksızın hiçbir şekilde kullanmayacağını beyan ve taahhüt eder.

5.23- Üye, kronik bir hastalık sahibi olmasına rağmen, bunu gizlemesi veya beyan etmemesi ve buna rağmen " hayatinidegistir.com " web sitesi sistemine üye olması halinde, üyelik süresi içinde söz konusu hastalığı ile bağlantılı olabilecek ve hayati tehlike arz edecek bir sağlık sorunu yaşarsa, " hayatinidegistir.com " web sitesi ve/veya ASFALYA Sanat Organizasyon San. Ve Tic. Ltd.Şti ne karşı hiç bir hak, alacak veya tazminat talebi ileri süremez. Ayrıca online eğitimlerde, beyana dayalı değerlendirmeler yapılabildiği için üye her hangi bir tıbbi veriye dayalı hastalığı olmamasına rağmen, kurgu olarak farklı hastalıklar üreterek ilgilenen uzmanını yanlış yönlendiremez ve yanıltıcı bilgi veremez. Aksi halde doğacak her türlü zarardan şahsen sorumlu olacağı üye tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.

6- DANIŞMANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Sisteme kayıtlı olarak hizmet veren tüm Danışmanlar diploma ve özgeçmişlerini "" hayatinidegistir.com " " internet sitesi ile paylaştıktan ve sistem tarafından belgelerin doğruluğu incelenip onaylandıktan sonra hizmet vermeye başlarlar. Ancak Danışmanlar tarafından sağlanacak hizmetin kalitesi ya da uygunluğu garanti edilmemektedir ve bu gibi durumlarda " hayatinidegistir.com " internet sitesi ve/veya ASFALYA Sanat Organizasyon San. Ve Tic. Ltd.Şti sorumlu tutulamaz.

Danışmanlık Hizmeti veren Danışman bu süreçte oluşabilecek teknik aksaklıklardan sorumlu değildir. Bununla birlikte seans teknik nedenlerle aksarsa eksik kalan ve Danışanın ücretini ödemiş olduğu süre daha sonra Danışman tarafından tamamlanır.

" hayatinidegistir.com " internet sitesi ve/veya ASFALYA Sanat Organizasyon San. Ve Tic. Ltd.Şti, danışmanların dikkatsizliği, veya kusuru gibi nedenlerden meydana gelecek herhangi bir olaydan sorumlu değildir. Danışmanların üyelere vereceği zararlar, Danışmanlar tarafından karşılanacaktır ve "" hayatinidegistir.com " internet sitesi ve/veya ASFALYA Sanat Organizasyon San. Ve Tic. Ltd.Şti ne rücu edilemeyecektir.

7- " hayatinidegistir.com " İNTERNET SİTESİNİN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

" hayatinidegistir.com " internet sitesi Danışanın rumuz dışında kalan bilgileri sadece ilgili birimler ile paylaşmaktadır. Danışan Danışmandan tamamen anonim ve gizli bir şekilde hizmet alabilme hakkına sahiptir.

Üyeler, kural olarak " hayatinidegistir.com " internet sitesi ’nin üyelerin bütün iletişim bilgilerini yeni indirim, kampanya, güncelleme ve gerekli olacak her hangi bir duyuru için bilgilendirme amaçlı kullanma hakkına sahip olduğunu açıkça kabul ederler. " hayatinidegistir.com " internet sitesi, mevzuat uyarınca ticari elektronik ileti almak istemeyen Üyelere seçim hakkı tanıyacaktır.

" hayatinidegistir.com " internet sitesinde çalışma, geliştirme, güncelleme yapıldığı takdirde web uygulamasının geçici olarak Danışan ve Danışmanların kullanım hakkına zarar vermeden hizmeti durdurma hakkı saklıdır. " hayatinidegistir.com " internet sitesi danışanların her halükarda ücretini ödemiş oldukları hizmeti sonuna kadar kullanmalarını sağlayacaktır.

" hayatinidegistir.com " internet sitesi danışan tarafından yüklenen verileri üyelik sona erdikten sonra 1 (bir) ay içinde kalıcı olarak siler. Danışan sisteme yüklediği evrakların güvenliğinden ve yedekleme işlemlerinden kendisi sorumludur.

Danışmanlık Hizmeti gizlilik ilkesine göre gerçekleştirilmektedir. Danışana ait kimlik bilgileri gizli tutulur ve üçüncü şahıslarla paylaşılmaz. Yalnızca yasal bir zorunluluk nedeniyle ve mahkeme kararıyla istenildiği takdirde yetkili makamlarla paylaşılır. Telefon ya da anlık mesajlaşma programlarıyla veya görüntülü gerçekleştirilen konuşmalar Danışanın onayı alınmadan asla kayıt edilmez, dinlenilmez ve gözlem altında yapılmaz. Bu sebeple "" hayatinidegistir.com " internet sitesi seans süresince gerçekleşen iletişimin içeriği ile ilgili hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Gizlilik Politikası gereği, " hayatinidegistir.com " internet sitesi, Üyenin, web uygulamasını hatalı kullanımından veya sayfa içeriklerinden doğacak olan hiçbir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Doğası gereği internet bağlantılı hizmet veren tüm yazılım ve tüm servislerde %100 güvenlik mümkün olmadığından ve %100 güvenlik vaat edilemeyeceğinden " hayatinidegistir.com " internet sitesi yazılımlarında güvenlik amaçlı her türlü tedbiri aldığını ve zaman içerisinde ortaya çıkabilecek olası eksiklik ve açıkları gidermeyi taahhüt etmekle birlikte " hayatinidegistir.com " internet sitesi gerek sehven yapılan veya düzenlenen gerekse zaman içerisinde ortaya çıkan ve/veya fark edilemeyen hatalar, eksiklikler ve/veya açıklardan dolayı hiçbir maddi ve manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Üye, iş bu kullanım şartlarını kabul etmiş sayılır.

" hayatinidegistir.com " internet sitesi, mekanik, elektronik veya iletişimsel arıza veya bozulma gibi kendi inisiyatifi dışında gerçekleşen nedenlerden kaynaklanan hatalar yüzünden, bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirememekten sorumlu tutulamaz. Danışanların ve Danışmanların işbu sözleşmede belirlenen koşullara uymamasından dolayı kendilerine veya diğer Üyelere gelebilecek zararlardan "X" sorumlu değildir.

8- TÜKETİCİ HUKUKU KAPSAMINDA TARAFLARIN SORUMLULUKLARI

8.1. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (Yönetmelik) kapsamında Danışan satın almış olduğu hizmetten 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün başlar.

Bununla birlikte Danışan Yönetmeliğin 15. Maddesi kapsamındaki istisnalara girmesi durumunda (örneğin cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde) cayma hakkını kullanamayacaktır.

Danışanlar ve Danışmanlar Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında " hayatinidegistir.com " internet sitesinin mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden Aracı Hizmet Sağlayıcı konumunda olduğunu ve Üyeler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Üyeler, hizmetin sunulmasından kaynaklanan tüm sorumluluğun Danışmana ait olduğunu; " hayatinidegistir.com " internet sitesinin Danışan ve Danışman arasındaki Mesafeli Satış Sözleşmesinin tarafı olmadığını ve Mesafeli Satış Sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Danışman, satışa sunduğu hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına Danışandan tahsil edilmesi konusuna münhasır olarak, " hayatinidegistir.com " internet sitesini temsilci olarak atadığını kabul etmektedir. Temsil yetkisinin Danışman tarafından iptal edilmesi halinde " hayatinidegistir.com " internet sitesi işbu Sözleşmeyi feshetme ve Danışmanın üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir. Danışan, hizmetlere ilişkin ödemeyi Danışmanın temsilcisi sıfatıyla " hayatinidegistir.com " internet sitesi yapmakla ödeme yükümlülüğünü yerine getirmiş olacaktır.

" hayatinidegistir.com " internet sitesi ile Danışanlar, aralarındaki mesafeli satış sözleşmesinden kaynaklı doğacak ihtilaflardan dolayı " hayatinidegistir.com " internet sitesi nin, idare ve yargı kararları dahil olmak üzere, herhangi bir zarara uğraması halinde " hayatinidegistir.com " internet sitesi ve/veya ASFALYA Sanat Organizasyon San. Ve Tic. Ltd.Şti nin söz konusu zararları Danışanlara rücu etme hakkı olduğunu kabul ederler.

Mesafeli Satış Sözleşmesinin akdedilmesi Danışanların ayrı ayrı " hayatinidegistir.com " internet sitesi ile akdetmiş oldukları işbu Sözleşmenin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup mesafeli satış sözleşmesi konusu hizmetin satışında " hayatinidegistir.com " internet sitesi ve/veya ASFALYA Sanat Organizasyon San. Ve Tic. Ltd.Şti nin herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

MADDE 9 - SÖZLEŞMENİN FESHİ :

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya " hayatinidegistir.com " internet sitesi tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. " hayatinidegistir.com " internet sitesi üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda veya " hayatinidegistir.com " internet sitesinin ilke ve etik kurallarına aykırı bir durum olduğu düşünüldüğünde ve ayrıca üyelerin işbu Üyelik Sözleşmesini ve/veya online danışmanlık sistemi içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin tüm hususlarda aşağıda belirtilen kurallara aykırı davranmaları ya da ihlal etmeleri durumunda,herhangi bir gerekçe göstermeksizin her zaman üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hak ve yetkisine sahiptir. Ve üyeler, fesih sebebiyle, " hayatinidegistir.com " internet sitesi ve/veya ASFALYA Sanat Organizasyon San. Ve Tic. Ltd.Şti’nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır

Bu kapsamda;

a) Üyenin gizlice herhangi bir yöntem kullanarak, " hayatinidegistir.com " internet sitesi danışmanlık sisteminin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,

b) Üyenin kendisi için oluşturulmuş kişiye özel sayfasını, üye profilini ve kaydını başkasına devretmesi veya kullanıma açması,

c) Üyenin “Evrak takip sürecinde” tarafımıza ulaştırdığı bilgilerin, gerçeği yansıtmaması ve yanlış bilgilendirmenin tespit edilmesi,

d)" hayatinidegistir.com " internet sitesi danışmanlık hizmeti uygulamaları, eğitim uygulamaları, kurumumuz tarafından oluşturulan özel program uygulama içerikleri, kişisel yönlendirmeler, görsel materyaller, evraklar, kuruma bağlı özel destek ürünlerinin kişisel menfaat ve ticari amaç için kullanıldığının tespit edilmesi,

e) Üçüncü kişiler ve kurumlara bilgi aktarımı, yönlendirmesi, danışmanlık, pazarlama gibi faaliyetler için sistem içindeki eğitim ve dokümanları kopyalayarak ticari amaçla kullanılması gibi uygulamalarda bulunması halinde sözleşme tek taraflı olarak fesih edilecektir.

f)Üyenin süreç içinde ahlaka aykırı tutumlar sergilemesi, sosyal ağlar üzerinden diğer üyeler ile kurulacak iletişimlerde art niyetli davranması gibi hallerde üyelik tek taraflı olarak fesih edilir ve herhangi bir ücret iadesi talep edilemez.

g)Danışman ile geçen iletişim sürecinde “kişilik haklarına zarar verecek üslupta” ve “saygısızca” yapılan konuşmalar, danışman tarafından Yönetime raporlanır ve gerekli değerlendirme yapılarak üyeye en fazla 2 defa olmak koşulu ile Uyarı Mesajı atılır. Bu yönde üslubun devam etmesi halinde herhangi bir üçüncü ikaz yapılmadan üyelik tek taraflı feshedilerek herhangi bir ücret talebinde bulunulamaz.

MADDE 10 – ÜYELİK İPTALİ VE HİZMET BEDEL İADESİ:

Üye iş bu sözleşmenin eki olduğu mesafeli satışlar sözleşmesi ile hizmet satın almışsa;

Üyenin )" hayatinidegistir.com " internet sitesinden almış olduğu üyelik iki aşamadan oluşmaktadır. Bunlar;

- Evrak Takip ve Program Hazırlık süreci,

- Gelişerek Değişim Eğitimi ve Danışmanlık süreçleridir.

Üye Evrak Takip sürecinin bitmesinin ardından kendisine belirtilen tarihte üyeliğine başlar. Evrak takip sürecinin başlaması ile birlikte hizmet başlamış olur ve eğitim sürecinin başlamasına müteakip takip eden 10 günlük süreç boyunca üyelik iptali isteme hakkı bulunmaktadır. Üyeliğin iptali halinde üyelik bedeli üzerinden %10 hizmet bedel kesintisi vetarafına özel olarak hazırlanarak gönderilen ürün bedel kesintisi yapılarak, en geç 1 ay içinde kendi vereceği banka hesabına iadesi yapılacaktır.

Alınan ilk üyeliğin bitmesinin ardından süre uzatımı kararı alınması ve bu sürece başlanması sonrasında program iptal edilmek istense dahi herhangi bir ödeme yapılmaz.

Ödemenin yapılması ve evrak takip sürecinin başlatılmasının ardından üye kaynaklı bir sebeple evrakları tamamlayarak 1 aylık süreç içinde programına başlamayan kişilerin programları herhangi bir iade söz konusu olmadan iptal edilecektir.

Yukarıda belirtilen süreç haricinde herhangi bir iade söz konusu olmamakla birlikte böyle bir hak talebi de bulunmamaktadır.

9- MUHTELİF HÜKÜMLER

Danışanın ve Danışmanın işbu sözleşme hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde )" hayatinidegistir.com " internet sitesi uygulaması işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak sona erdirebilir. Danışana ve Danışmana ait Üye hesabı dondurulur ve veriler hemen silinir.

Bu sözleşmenin herhangi bir hükmü uygulanamaz veya geçersiz addedilirse, bu geçersizlik sadece bu durum ile sınırlandırılır ve sözleşmenin geri kalan kısmı tamamen geçerliliğini korur.

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, taraflar bu sözleşmeden ve projeden kaynaklanan taahhütlerinin herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar taraflar açısından gecikme ve ifa etmeme veya temerrüt sayılmayacak veya bu durumlar için herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. “Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve tarafların gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebeplerden birinin oluşması durumunda, bir taraf diğer tarafa 15 (onbeş) gün içinde herhangi bir yolla bildirimde bulunarak Sözleşme hükümlerini askıya alabilir, mücbir sebep halinin üç aydan fazla sürmesi halinde ise taraflar sözleşmeyi feshedebilirler.

İşbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Türk Hukuku uygulanır ve her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu taraflar kabul etmişlerdir.

MADDE 10 - YÜRÜRLÜK

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.Bu sözleşme Üyenin sisteme üye olduğu tarihten itibaren üyeliğini sonlandırana kadar geçerlidir

MADDE 10 - İMZA VE BAĞLAYICILIK:

İşbu sözleşme, bu madde dâhil 10 (on) maddeden ibaret olup sözleşme onay tarihi itibarı ile ismi geçen üyenin kendi tarafından onay verilmiş ve )" hayatinidegistir.com " internet sitesi yetkililerince onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

(Üye Ad Soyad) ASFALYA Sanat Organizasyon

San. Ve Tic. Ltd.Şti

İmza İmza

Nasıl ÇalışırBahar Kimdir?Bireysel DanışmanlıkKayıt OlGirişİletişim
Kullanıcı SözleşmesiMesafeli Satış SözleşmesiGizlilik Politikası